36通り地名一覧(店名も)

Hà Ni băm sáu ph phường

1.Li ta

2.Nhng bin hàng

Hàng Ngang

Hàng Đào

B H

3.Người ta viết ch Tây

ph B H

Bch Mai

Hàng Bông

Hàng Qut

Lê Quý Đôn

Hà thành hoa l

Hàng Gai

ch Hôm

Hàng Trng

Hàng Bum

4.Hàng mt, hàng đường, hàng mui trng tinh

Hàng mt

hàng đường

hàng mui trng tinh

Vn Tho Đường(店)

Đông Hưng Viên(店)

sông Nh

sông Mêkông

h Hoàn Kiếm

đn Ngc Sơn

Hà Ni

Yên Ph

Ca Nam

B H

Quan Thánh

Khai Hưng

vườn hoa Hàng Than

đn Ngc Sơn/chùa Ngc sơn

đn Quán-thánh

vườn hoa Paul Bert

Vườn hoa Robin

5.Quà Hà Ni

ph Ga

ph Hàng Cót

ph Ô Quan Chưởng

ph Ca Bc

8.Vn quà Hà Ni

đến Bch Mã

Hàng Bun

9.Ph thêm vào ph

10.B khuyết

ph Nhà

11.Bún sườn và canh bún

12.Mìn Páo và Giy Gió

13.Còn quà Hà Ni

ph Nhà Th

ph Mã Mây

h Tây

Phú Quc(nước mm)

ngõ Quãng Lc

ph Hàng Bum

ph Sinh T

ph Mã Mây

Phù Dung

13-1.Ph thêm; Ngày nay 213

14.Nhng th chuyên môn

hàng Than (Bánh cm)

ph Hàng Giy

15.Bánh đu

Hi Dương bánh đu

Hàng Bc

Hàng Gai

ph Hàng Đào

ph Hàng Đường

16.Bánh kho, ko lc

C Hương()

Ngc Anh(店)

17.Mt th quà ca lúa non: cm

Hàng Bè

Gia Ngư

Hàng Bc

Hàng Bum

18.Quà ... tc là người

 

19.Vài th chuyên môn na

20.Nhng chn ăn chơi

ch Đông Xuân

ch Bến Thành Sài Gòn

Ch Mi Ch Ln

21.Ch mát ban đêm

22.Bà c bán xôi

ph Hàng Khoai

23.Hàng nước cô Dn

24.Các hiu cao lâu khách

Hàng Bum hiu M Kinh

Hàng Trng hiu T Xuyên

Hàng Bông  Vân Nam, T Hưng Lâu ,Đi Á Tế Á, Hà Thành